Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Äldre ledningar. Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Bitumen orsakade PAH-förorening

VA-aktuellt

I Uppsala är rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge hävd för de flesta hushållen. Orsaken till att PAH detekterats i dricksvattnet var en skadad äldre ledningssträcka belagd med bitumen.

Uppsala Vatten och avfalls utredning visar att det troligen är en äldre gjutjärnsledning belagd med bitumen som rostskydd, som skadats i samband med en vattenläcka i december. Ledningen byts nu ut. Asfaltslösningen bitumen har använts som rostskydd i järnledningar under flera decennier på 1900-talet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid