Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Charlotte Edberger Jangdin, ordf tekniska nämnden, Hanna Dufva tf förvaltningschef, Leif Rehnberg, verksamhetschef VA. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Bevattningsförbud i Örebro

VA-aktuellt

I Örebro vidtas nu flera åtgärder för att klara en hotande vattenbrist. Redan den 10 april införs bevattningsförbud och flera andra vattenbesparande åtgärder.

Tekniska nämnden i Örebro har beslutat att införa bevattningsförbud i hela Örebro kommun från den 10 april. Samtidigt kopplas flera andra åtgärder till förbudet. På en presskonferens torsdag 23 mars gav kommunen flera besked till invånarna.

  • Förbud mot att använda vattenslang eller vattenspridare.
  • Förbud mot att fylla pooler med dricksvatten. Förbudet gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Nedgrävda pooler får fyllas till en nivå så att poolstommen inte riskerar att kollapsa.
  • Förbud mot att tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Förbud mot högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Förbuden gäller även näringsliv och föreningar.

Det är den ovanligt torra sommaren och hösten 2016 som gjort att vattennivåerna i sjöarna Ölen, Storbjörken och Toften varit extremt låga. Sjöarna utgör tillflödena för Örebros vattentäkt Svartån. Örebro kommun tar normalt en tredjedel av Svartåns flöde för att klara dricksvattenförsörjningen. De åtgärder som Örebro kommun vidtagit har i kombination med vädret gjort att läget är betydligt bättre idag än vad den var för någon månad sedan. Kommunen har hämmat utflödet ur sjöarna och fått bra uppslutning på vattenbesparingsåtgärder.

– Av de tre sjöarna så har Toften, den största som ligger längst ned i systemet, nått en nivå där vi kan säga att den är återställd, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef VA.

De två övre sjöarna ligger 70 respektive 90 centimeter under normal nivå.

– Vi har ingen brist här och nu, säger Leif Rehnberg.

Bevattningsförbudet införs för att förebygga en eventuell vattenbrist i sommar och i höst.

– Vi vill absolut inte hamna i den här situationen igen och därför tar vi till den här metoden, säger Leif Rehnberg.

Det är unikt att inlandskommunen Örebro tar till bevattningsförbud. En av anledningarna till torrperioden skulle kunna vara att klimatförändringar ger området en längre växtsäsong, enligt ett besked från SMHI till Örebro kommun. Därför krävs också långsiktiga lösningar.

Örebro kommun har nu också långsiktigt förändrat rutinerna och samarbetet med de mindre kraftstationsägare i Svartån för att förbättra sjöarnas reservoarkapacitet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid