Annons Kamstrup 2024

Är lokal värme- och gråvattenåtervinning en hållbar väg? En kvantitativ och kvalitativ skattning till 2050. 

Internationell VA-utveckling

Utrustning utvecklas för att på lägenhetsnivå utvinna resurser, främst värme, ur BDT-avloppsvatten. Härigenom minskar en resurs som annars kommer tillhörande nät och avloppsverk tillgodo. För- och nackdelar diskuteras här, med Stockholm som utgångspunkt. Olika tekniska och befolkningsmässiga utvecklingsscenarion provas.

Text/Jörgen Hanaeus

För- och nackdelar med lokalt gråvattenutnyttjande diskuteras med Stockholm som exempel och 2050 som tidshorisont. Scenarier har skapats med hjälp av referensgrupp och beräkningar har utförts med modellering i neurala nätverk.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid