Annons Kamstrup 2024

Ytterligare föroreningskällor lokaliserade i Östersund

VA-aktuellt

I Östersund har ytterligare möjliga föroreningskällor identifierats. Det är ett felkopplat avlopp i centrala Östersund där avloppsvatten går ut i en dagvattenledning.
Miljö och hälsa gav under fredagen Vatten Östersund i uppdrag att leda om dagvattnet till avloppsledningsnätet på just den här platsen.
Det förorenade dagvattnet ska nu istället gå direkt till avloppsnätet och renas i avloppsreningsverket i Göviken.
Det är ungefär samma åtgärd som vidtogs i Odensala tidigare. Vi har lämnat uppgifterna till polismyndigheten för utredning, säger Jari Hiltula, miljöchef i Östersund.
Den andra aktuella händelsen rör ett strandområde där prover visar att fyra dagvattenutlopp i Storsjön någon gång förorenats av avloppsvatten, eftersom e-colibakterier hittats i proverna.
Där finns dock inget pågående utflöde av avloppsvatten.
– Våra undersökningar i dagvattenbrunnar ovanför utloppen i Storsjön visar att många är torra. Att det rör sig om en felkoppling är därför inte så sannolikt, eftersom vi då borde kunna se ett mer konstant tillfööde av vatten, säger Jari Hiltula, som ser en tillfällig bräddning som en möjlig orsak.Miljö- och hälsa i Östersund har polisanmält båda observationenerna. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid