Annons Kamstrup 2024

Vattenreservoarer kräver underhåll

Cirkulation 5/14

Reservoarerna är något av vattendistributionens svaga punkt. I ett i övrigt trycksatt system finns reservoarerna där riskerna för förorening är större.

Landets vattenreservoarer blir inte yngre. Många reservoarer är i åldersspannet 40 ? 60 år och det finns de som är äldre än så. Både markreservoarer och vattentorn påverkas av tidens tand, slitage och ombyggnationer. På många ställen finns risk för att inläckande vatten utifrån ska förorsaka bakterieproblem i dricksvattnet. Det har nyligen hänt i Örebro med inläckande avloppsvatten med vattenkokning som följd, och i Helsingborg håller ansvariga det för troligt att orsaken till bakterieproblem under senhösten 2013 finns att finna i inläckande regnvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid