Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Världens största MBR-anläggning

Cirkulation 5/14

I december avgörs vilket företag som får Stockholm Vattens ­uppdrag att leverera membran till den nya reningsanläggningen i Henriksdals avloppsreningsverk. 2016 byggs den första linjen med den nya tekniken. När samtliga sju linjer är ombyggda ska verket klara av att rena 800 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn.

Den förbättrade biologiska reningen i Henriksdal utgör en del av jätteprojektet Stockholms framtida avloppsrening, som bland annat innebär nedläggning av Bromma reningsverk och en ny överföringstunnel till Henriksdal. Tillsammans med den väntade befolkningsökningen innebär det att Henriksdals reningskapacitet behöver fördubblas samtidigt som miljökraven skärps (se även Cirkulation 2/14).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid