Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ut- eller inläckage en viktig skillnad

Cirkulation 6/14

Ovidkommande vatten är inget man önskar i sitt avloppsnät och jakten pågår i de flesta orter. I Luleå har man funderat särskilt över strömningsriktningen i bräddavloppen och börjat installera luckor som portvakter. En del lärdomar har gjorts utifrån kalibreringsarbete för sådana luckor.

Text/Jörgen Haneus

Påhälsning av recipienten i avloppsverket? Luleå har haft en hel del inläckage till det kombinerade avloppsnät som leder till Uddeboverket med ett trefaldigande av torrvädersavrinningen under en snösmältning som rekord (betydligt värre ­exempel finns dock i andra delar av Norrland). Områdesvis har det funnits misstankar om ­mycket tillskottsvatten och en fundering kom att gälla om nivåförhållandena vid bräddavlopp från pumpstationer alltid såg ut som tänkt; det vill säga en utströmning från nätet till recipienten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid