Annons Kamstrup 2024

Unikt samarbete kring Mölndalsån

Cirkulation 5/11

Modern teknik för övervakning, prognoser och flödesmätning men även samarbete mellan kommuner och dämmeägare. Det är lösningen på problemen med översvämningarna vid Möln­dalsån.

Göteborg, Härryda och Mölndal samarbetar om lösningar för att hindra översvämningar från Möln­dalsån. Tekniklösningarna handlar om underhåll av vattenvägarna, övervakningssystem, IT och prognossystem men när jag träffar Mats Larsson, chef för drift och underhåll på Göteborgs stad Trafikkon­toret, tillsammans med projektledaren Kristian Johansson från konsultföretaget Prospero, så är det samarbetsformerna som kommer först.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid