Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Triclosanvaror nästan utfasade i Sverige

Cirkulation 3/13

Varor med triclosan har nästan fasats ut från den svenska marknaden. Det visar mätningar av triclosanhalter i slam, som såväl Naturvårdsverket som enskilda avloppsreningsverk gör. Framgångsrikt uppströmsarbete är orsaken.

Uppströmsarbete, det vill säga att minska miljögifter vid källan, är ett långsiktigt arbete. Det kan ta decennier innan det ger resultat, vilket det goda exemplet triclosan illustrerar. Triclosan har sedan 1960-talet använts för sina antibakteriella egenskaper i desinfektionsmedel, hygienprodukter, tvätt- och rengöringsmedel. Från början ansågs den vara en säker kemikalie och användningen ifrågasattes inte.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid