Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sysav-mål problem för kommunerna

Cirkulation 6/08

Regeringsrätten har i de så kallade –Sysav-målen– slagit fast att direktupphandling mellan kommuner och deras kommunala bolag inte är tillåten. I två domar från mars 2008 åläggs Tomelilla och Simrishamns ­kommuner att göra om upphandlingen av tjänster avseende ­omhändertagande av avfall.

Principiellt anses Regeringsrättens ­utslag i Sysav-målen beröra mycket mera än Tomelilla och Simrishamn. Faktiskt all kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. Bakgrunden är ­denna: Sveriges kommuner har, enligt lag, skyldighet att omhänderta hushållsavfall och liknande. Denna verksamhet kan bedrivas på olika sätt. Antingen i egen-regi inom den kommunala förvaltningen eller som alternativ i eget eller samägt aktiebolag. Möjligheten för flera kommuner att överlåta verksamhet till  ett kommunalförbund eller gemensam nämnd finns också.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid