Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Svårtolkade problem med fällning i Karlskrona

Cirkulation 4/11

Det hjälpte inte hur parametrarna för fällning och avskiljning av flockar än varierades. I januari tvingades personal vid Karlskrona vattenverk att byta fällningskemikalie för att kunna producera ett acceptabelt dricksvatten.

Att vattenkemi är något väldigt speciellt är knappast någon nyhet för flertalet av Cirkulations läsare och definitivt inte för Mats Strand och hans medarbetare vid Karlskrona vattenverk. Råvattnet från Lyckebyån är nämligen även vid gynnsamma förhållanden svårbemästrat samt vid höga flöden än värre och i kombination med låga temperaturer närmast hopplöst.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid