Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Skellefteå satsar på nytt system för övervakning av ledningsnätet

VA-aktuellt

Skellefteå kommun implementerar ett nyutvecklat övervakningssystem för att få kontroll på kommunens avloppsledningsnät. Sensorer kopplade till ett centralt, webbaserat övervakningssystem samlar information kring ledningsnätets status, eventuellt inläckage, rötter, tjällyft etc, mäter mängden avloppsvatten som runnit ut i dagvatten eller vattendammar och larmar direkt om någonting inträffar som kan äventyra dricksvattnets status.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid