Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Minskat läckage från lantbruket

VA-aktuellt

En nyligen sammanställd rapport för perioden 2001 till 2008 i rådgivningsprojektet Greppa Näringen visar på kraftigt minskade överskott av kväve och fosfor inom lantbruket. De minskade överskotten leder till att 1 000 ton mindre kväve och 20 ton mindre fosfor läcker ut i vattendragen varje år. Totalt har lantbruket minskat sitt kväveläckage med 30 procent sedan 1985.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid