Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Minskade kadmiummängder i Arlandas vatten

VA-aktuellt

UPPDATERAD 140218 Kl 09:12. Swedavia ska minska kadmiumhalterna i spillvattnet från Arlanda till en sjättedel av dagens värden. Det är en del i domen för den miljöståndsansökan som meddelades från Mark- och miljödomstolen i Nacka, igår.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid