Annons Kamstrup 2024

Lovande reningsteknik mot läkemedelsrester

Cirkulation 5/09

Aktivt kol och ozon är de mest lovande teknikerna för att minska läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är slutsatsen från Stockholm Vattens läkemedelsprojekt, som presenterar sin slutrapport lagom till VA-mässan.

Pilotanläggningen Sjöstadsverket vid Henriksdals reningsverk har varit navet i projektet om läkemedelsrester som Stockholm Vatten inledde 2005 i samarbete med Gryaab i Göteborg. Univer­siteten i Stockholm och Göteborg samt lantbruksuniversitetet i Uppsala har gjort de ekotoxikologiska studierna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid