Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Lägre PFAS-halter än väntat hos Kallingebarnen

VA-aktuellt

De barn i Kallinge, Ronneby kommun, som druckit vatten förorenat av PFAS under sin uppväxt, har lägre halter PFAS i blodet än väntat. Arbets- och miljömedicin i Lund har analyserat blodprover från 20 barn i Kallinge och jämfört med en grupp om 17 barn i Ronneby.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid