Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Långvarig spillvattenläcka i Norrköping

VA-aktuellt

Norrköping Vatten upptäckte igår en läckande spillvattenledning som stått trasig under en längre tid. Någon gång under vintern 2013 har en spillvattenledning vid Tallebo, en knapp mil väster om Norrköping,  grävts av så orenat avloppsvatten har runnit ut i naturen.

– Vi ser allvarligt på det som har hänt, säger Maria Rothman, chef för Driftenheten på Norrköping Vatten och Avfall i ett pressmeddelande. Igår när vi upptäckte att en spillvattenledning vid Tallebo hade gått sönder stängde vi genast av flödet till avloppsledningen och började istället transportera bort avloppsvattnet med sugbil från pumpstationen vid Tallebo till Slottshagens reningsverk. Vi kommer under onsdagen att ta prover vid avloppsläckan för att se hur den har påverkat omgivningen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid