Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

KSLA-rapport: Slam bör eldas – men rapporten får kritik

VA-aktuellt

Slam bör i högre utsträckning eldas och Sverige har möjligheten att bli ledande på utvinning av fosfor ur slam och aska. Dagens system med återföring av certifierat slam direkt till åkermark är inte hållbart. Det är slutledningar ur Kungliga Skogs- och lantbruksakademins (KSLA) rapport Slam och fosforkretslopp, som presenterades igår, men rapporten får redan kritik för att vara för snäv.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid