Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kraftig taxehöjning i Uddevalla

VA-aktuellt

Uddevalla kommun lägger om VA-taxan 2011. De fasta avgifterna höjs kraftigt samtidigt som den rörliga delen av avgiften sänks. Resultatet blir att brukningsavgifterna i snitt höjs med 14,9 procent. Den fasta avgiften för ett småhus i Uddevalla hamnar efter årsskiftet på 4 991 kronor, taxan per kubikmeter blir 20,62 kronor. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid