Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kemi kritiska mot Naturvårdsverket

VA-aktuellt

Kemikalieinspektionen är kritisk till Naturvårdsverkets hantering av uppdateringen av –œAktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp–. I sitt yttrande över Naturvårdsverkets förslag till uppdatering av aktionsplanen skriver Kemikaliein­spek­tionen att man –œbeklagar att inget formellt samråd har genomförts. Möjlig­het att ta ställning till innehållet i rapporten och påverka slutprodukten har därmed varit begränsad.–

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid