Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jönköping i framkant för VA-förnyelse

Cirkulation 1/12

Under flera år har Jönköpings kommun drivit ett målmedvetet arbete för förnyelseplanering av VA-systemen. Inom något år påbörjas det praktiska arbetet med kommunens framtida VA-nät.

När en 1 100 meter lång dagvattenledning i dimension 1 600 mm börjar läggas från Friardalen ner till Vättern år 2013 blir det den stora starten för arbetet med Jönköpings förnyelsearbete med stadens VA-nät. Idag är dagvatten som samlas upp i Junebäcken instängt när det når den lilla dammen i slutet av Friardalen. Där det försvinner in i ett galler nedanför dammen slutar det i en kombinerad avloppsledning och förs till reningsverket. Nu ska hela systemet förändras i grunden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid