Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ingen oro över PFAS i Finland

VA-aktuellt

I Finland väcker de svenska larmen om perfluoerade ämnen i vattentäkter ingen större brådska. Finlands miljöcentral producerade en rapport i våras och har gjort en mindre serie provtagningar som avslöjat perfluoerade ämnen, PFAS, men inget görs för att kartlägga förekomsten i dricksvatten. Det rapporterar Svenska Yle.

I Finland har PFAS mätts i miljön. Då upptäcktes på sina håll höga halter men vid vattenverk har det inte gjorts några provtagningar.

– Den frågan har inte utretts i Finland, men det vore säkert bra att kolla läget, säger Jussi Reinikainen vid Finlands miljöcentral till Svenska Yle.

Men i Finland ligger ansvaret i frågan hos social- och hälsovårdsministeriet och där tar de frågan med ro och anser inte att de svenska fynden i dricksvatten ger någon anledning till nya direktiv i Finland. Inte heller vid de stora vattenverken är frågan prioriterad.

– Det handlar om riskbedömning och hittills har vi inte sett det som nödvändigt att mäta halter av perfluorerade kemikalier. Högsta halterna i Sverige kom från ett ställe, medan de övriga halterna var låga, säger Irina Nordman direktör på Åbo vattenaffärsverk i Svenska Yle:s reportage.

De får dock kritik från Leif Kronberg, professor i organiska kemi vid Åbo akademi, som anser att Finland ligger långt efter när det gäller att identifiera och undersöka miljökemikalier.

– Nog borde vi också ta reda på om dricksvattnet innehåller perfluorerade kemikalier. Vi ligger långt efter när det handlar om att ta reda på vilka kemikalier som finns i vår miljö. Det är som om vi vill tro att allt är rent och orört här, men samma kemikalier använder vi här som på andra håll i världen, säger Leif Kronberg till Svenska Yle.

Cirka 60 procent av det finska dricksvattnet kommer från grundvattentäkter. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid