Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Framtidens reningsverk är kompakta

Cirkulation 4/14

Framtidens avloppsreningsverk tar mindre plats. Nya effektivare processlösningar införs med flera olika alternativa reningsmetoder. Energianvändningen minimeras och restprodukterna används som jordförbättringsmedel och till energiproduktion.

Det är några av de slutsatser som VA-teknik Södras forskare kommit fram till när de forskat om framtidens avloppsrening.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid