Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Från branschen: “Vi måste fråga oss hur mycket värt rent vatten är”

Cirkulation 5/12

Grundvattnet i Skåne i flera fall är påverkat av bekämpningsmedel på grund av mänsklig aktivitet.  Det visar länsstyrelsens rapport ”Grundvattenkvalitet i Skåne län”, som är en utvärdering av provtagningar av grundvattnet 2007 – 2010.

Även om halterna i flesta fallen inte är höga så överskrids ändå det värde som är gräns för att klassas som otjänligt för dricksvatten. Men, det kan tilläggas, att detta vatten renas innan det går ut i det kommunala dricksvattennätverket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid