Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Antibiotikaresistenta bakterier i råvatten utgör inget hot

VA-aktuellt

Antibiotikaresistenta bakterier har hittats i prover från råvatten vid svenska vattenverk. Antibiotikaresistenta bakterier är väl spridda i den svenska vattenmiljön. Det visar en ny studie från Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid