Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Finnson får Avlopp och Kretsloppspris

VA-aktuellt

Årets Avlopp & Kretsloppspris tilldelas Anders Finnson, i dag verksam vid Svenskt Vatten. Priset får han för sitt arbete för att minska samhällets användning av miljöstörande ämnen och att därmed skapa bättre förutsättningar för att återföra näring till åkermark.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid