Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Amerikaner vill betala mer för VA

VA-aktuellt

82 procent av invånarna i New York anser att en uppgradering av VA-systemen borde vara huvuduppgiften när det gäller stadens infrastrukturåtgärder framöver. Två-tredjedelar av befolkningen i också villiga att betala högre VA-avgifter för att få till stånd detta.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid