Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Analysera anläggningstillgångar och strategiska affärsbes

Internationell VA-utveckling 4/14

Loudon Water i USA förbättrar metodiskt, samtidigt och framgångsrikt arbetet med anläggningstillgångar och strategiska affärsbeslut för bolaget som helhet. Genom att systematiskt använda sig av analyser på samma sätt inom båda områdena och utnyttja kompetenser och specialister inom hela organisationen från finansiering, teknik, data till kundservice har man lyckats utveckla och förbättra hela sin verksamhet på några få år.

Av: Brita Forssberg

Loudon Water ligger i en snabbt växande kommun nära USA:s huvudstad Washington DC och har sedan 2010 satsat på utveckling för att kunna hänga med. Det har inneburit många olika strategiskt viktiga beslut och man kom ganska snabbt till insikt att anläggningarna inte kunde hanteras skilda från den övriga verksamheten – som ju också påverkades av nya krav på utveckling, miljöanpassning, riskhantering osv. I en strategisk plan 2010-2014 listade man målen och lade grunden för det vidare arbetet.

Inom Loudon Water ser man arbetet med anläggningarna som verktyg, tekniker, metoder som kan och bör genomsyra hela organisationen på kort och lång sikt. Företagsledningen styr aktivt upp arbetet så att representanter för olika verksamheter är engagerade och praktiskt medverkar till att programmet genomförs på sätt som är bra för delar och helhet. Planering, drift, underhåll, ekonomi, IT och kundservice med mera samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper och ser till att hela organisationen styr mot samma mål – och att man undviker proppar i arbetet.

Den strategiska planen som togs fram 2010 förankrades i hela organisationen, hos varje anställd. Den definierade många mål och initiativ för verksamheten. De kopplades samman och länkades till skötsel och utbyggnad av anläggningstillgångarna liksom till strategiska affärsbeslut.

Planen blev en drivkraft för både personal och företagsledning. Syftet var att proaktivt planera, utveckla och sköta resurserna för att på ett ekonomiskt sunt vis serva kommunens invånare och kommunen, skydda kundernas investeringar och förbättra Loudon Waters arbetssätt. Det innebar bland annat att personalen skapade arbetslag som lärde sig grunderna i skötseln av anläggningstillgångarna, språket och metoderna. Genomförandet av planen ledde också till att man definierade tydligt initiativ och specifika mål – som kunde fungera som utgångspunkter för att mäta resultat.

De första två åren ägnades åt att bygga upp processer och metoder, klara ut finansieringen av förnyelse och ersättning av anläggningsdelar, riskanalyser, projektprioriteringar osv. Gemensamma, integrerade arbetsgrupper var en framgångsfaktor. Grupperna hade representanter från drift och underhåll, planering av utbyggnader, kundservice i vid bemärkelse, finansiering och IT. Det gav deltagarna kunskap och erfarenhet från ”verkliga livet” i hela organisationen.

Installationen av affärssystemet SAP ERP var ett av de svåraste projekt organisationen någonsin tagit initiativ till. Ett av resultaten var en gemensam plattform för data och information. Fakturering, kundtjänst, finansiering och förstås förvaltningen av anläggningstillgångarna ingick i arbetsgruppen för att säkerställa att metoderna, teknikerna och systemen skulle fungera väl i hela organisationen. Investeringen i IT var kritisk för företaget och måste fungera som bas för hela verksamheten.

Man analyserade också effekterna av stopp eller haveri dvs om någon anläggning skulle sluta fungera. Om en avloppspumpstation slogs ut måste man ta hänsyn till miljöpåverkan, reparationskostnader, säkerheten för anställda och berörd allmänhet och andra effekter beroende på var problemet inträffade och vad som hänt.

Företagsledningen deltog i utvecklingsprocessen och beslöt om prioriteringar. Deras godkännande måste till innan ett projekt kunde startas. TBL ( Team-Based Learning) gör det möjligt för organisationen att möta nya, tuffare krav från kunder och miljömyndigheter samtidigt som man kan visa kostnadseffektivitet och ge välgrundade förklaringar till stakeholders dvs intressenter av olika slag.

”Tänket” dvs det breda sammanhållna perspektivet och analyserna är intressanta och positiva för VA-verksamheter oavsett storlek. Artikeln ger en överskådlig bild av hur ett mellanstort vattenbolag arbetar övergripande, strategiskt och planerat över hela verksamheten från företagsledning till underhåll av minsta anläggning. Brett sammansatta arbetsgrupper ger stor samlad kunskap om förhållandena i hela företaget. De gör det möjligt för bolaget att fatta bättre beslut, möta krav från kunder och intressenter på rätt sätt.

 

Källa: David Sklar, Principal Consultant at MWHGlobal, Washington, DC, USA,  och Roddy Mowe, Director, Operations and  Maintenance, at Loudoun Water, Ashburn, VA, USA. Applying asset management analysis to strategic business decisions, Water Utility Management International, mars 2014

Hela artikeln i Water Utility Management International finns här.

Annons Wateraid