Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Klimatrelaterad riskbedömning i vattensäkerhetsplaner: En fallstudie av Acque Brasciane, Italien

Acque Bresciane är ett publikt företag som förser närmare 600 000 invånare i provinsen Brecia, Italien, med dricksvatten. Systemet består av flera olika typer av råvatten – 207 grundvattenbrunnar, 7 sjöar och 233 källor. Samtliga kan påverkas av klimatförändringar, varför ett tvärvetenskapligt team i samarbete med universitetet i Milanon Bicocca utvecklade ett verktyg - en riskmatris med fokus på att utvärdera klimatrelaterade händelser och för beräkningar av sannolikhet. För att minska konsekvenserna föreslås i verktyget också ett antal beredskapsåtgärder.

Läs mer

Potentiell spridning av antibiotikaresistens med mikrofloran i dricksvatten i en provins i Sydafrika

Genom utvecklingen av olika verktyg inom mikrobiell mätteknik och molekylär biologi öppnas möjligheter att ställa allt mera komplexa frågor om hur mikroorganismer interagerar med varandra och med andra varelser. Tsholo och medarbetare ställer frågan om dricksvatten från två vattenverk i Sydafrikas Nordvästprovins innehåller mikroorganismer med gener för antibiotikaresistens. De redovisar sina resultat i en aktuell artikel i Plos One (Tsholo och medarbetare, 2024).

Läs mer

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket