Annons Kamstrup 2024

FOTO: Region Gotland

Ytterligare investeringar på Gotland

VA-aktuellt

På Gotland fortsätter satsningarna på förstärkning av öns vattenförsörjning. Nu byggs ledningsnätet mellan Klintehamn och Visby ut samtidigt som råvattenförsörjningen kompletteras.

Tekniska nämnden i Region Gotland har beslutat att satsa 122,5 miljoner kronor på förstärka vattenförsörjningen. Vatten från det nya bräckvattenverket på södra Gotland ska ledas in till Klintehamn. 

– Vi har ett redan idag ett tryck från kunder som vill ha vattenanslutningar mellan Visby och Klintehamn. Denna satsning möjliggör dessutom fler nya exploateringar i Visby, tillägger Karl-Johan Boberg, i ett pressmeddelande.

Systemet ska också kompletteras med grundvattentäkten Tofta Norr. Tanken är att få ett mer robust system som ska klara oplanerade driftstopp och läckage bättre, samt få en lägre rörlig driftkostnad. Detta kräver investeringar i vattentäkten och på vattenverket i Tofta. Utöver detta krävs investeringar i ledningsnätet, med uppdimensionering av vissa befintliga ledningar samt nyförläggning av ledningar samt kompletterande tryckstegring. Den sammanlagda investeringskostnaden har uppskattats till 122,5 Mkr.

Genom åtgärderna ska anslutningsstopp inom verksamhetsområdena kunna hävas. Vatten kommer också att levereras vidare till Visby. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid