Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com

Ystad vill sälja vatten till Simrishamn

VA-aktuellt

Ystads kommun bygger ut Glemmingebro vattenverk för att även kunna leverera vatten till grannkommunen Simrishamn. Det ger även Ystads kommun möjlighet att utöka VA-verksamhetsområdet. Utbyggnaden ska genomföras i två etapper.

Ystads kommun har utrett frågan om att kunna leverera 1 730 kubikmeter vatten per dygn till Simrishamns kommun. Utredningen har också omfattat en kommande anslutning av Löderups Strandbad.

Utredningen visar dels att det behövs en ny tryckstegringsstation i Fårarp samt en ny vattenledning för överföring mellan Löderup och Borrby, investeringar som ska finansieras fullt ut av Simrishamns kommun.

Samtidigt behöver Glemmingebro vattenverk få en ökad produktionskapacitet. Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad föreslår att utbyggnaderna ska genomföras med en första del 2020-2023 samt ytterligare en utbyggnad efter 2030 för att nå full kapacitet vad gäller tillgängligt grundvatten enligt vattendom. Investeringarna för utbyggnaden beräknas till 59 miljoner kronor och fördelas mellan de två kommunerna.

Lösningen kommer också innebära möjligheter för Ystads kommun att få leveranser från Simrishamns vattennät i en krissituation.

Slutgiltigt beslut ska tas i kommunfullmäktige i Ystad. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid