Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Xylem stödjer Parisavtalet

VA-aktuellt

Nu reagerar pumptillverkaren och vattenteknikföretaget Xylem på tillkännagivandet att USA drar sig ur Parisavtalet. Xylem, med huvudkontor i New York och en stor del av tillverkningen i svenska Emmaboda kommer att fortsätta att minska bolagets egna miljöavtryck och uttrycker ett starkt stöd för Parisavtalet.

Xylem är genom sin pumptillverkning under varumärket Flygt i Emmaboda en av Sveriges största miljöteknikexportörer men huvudkontoret i vattenteknikföretaget ligger i Rye Brook, New York. Xylem reagerar nu starkt på Trump-administrationens tillkännagivande att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet.

– Att se och erkänna realiteterna i klimatförändringen är en möjlighet att skapa gemensamma värden bland alla intressenter, och Xylem står även fortsättningsvis fast vid sitt åtagande att göra sin del som en medborgare i ett globalt samhälle för att driva detta livsviktiga arbete framåt, säger Patrick Decker, koncernchef och vd för Xylem, i ett pressmeddelande.

– Sambandet mellan klimatpåverkan och våra ändliga vattenresurser kan inte förnekas, och nödvändigheten att främja säker tillgång till vatten och bygga en robustare vatteninfrastruktur är grundläggande för hållbar den ekonomiska tillväxten och folkhälsan, fortsätter Patrick Decker.

Xylems amerikanske vd menar att dagens utmaningar är alltför komplexa för att någon ska kunna lösa dem ensam.

– Vi tror fullt och fast att det finns en roll att spela för regeringar på alla nivåer, privat industri, universitet och enskilda innovatörer när det gäller att skapa de praktiska lösningar och innovativa tekniker som kommer att behövas för att hjälpa samhällen världen över att både mildra effekterna av klimatförändringen och anpassa sig till de uppkommande effekterna som till exempel långa torkperioder och ökade översvämningar. Vare sig USA väljer att delta i Parisavtalet eller lämna det är vår beslutsamhet på Xylem stark. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska våra egna miljöavtryck och arbeta med våra kunder, partner, leverantörer, samhällsledare och policyskapare för att utveckla lösningar på såväl globala som lokala vattenutmaningar för att skapa hållbara värden för alla, avslutar Decker.

Xylem har varit aktiva med bidrag till idéer om hur framtidens städer ska kunna hantera vatten- och avloppsfrågor. De har också publicerat en klimatpolicy och undertecknat den amerikanska Business Act on Climate Pledge.

 Xylem har verksamhet i mer än 150 länder.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid