Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bengt Andersson

Wiens reningsverk självförsörjande på el

Cirkulation 7/18

För att bidra till en minskad klimatpåverkan kan reningsverk för biologisk närsalt­avskiljning göras självförsörjande på elenergi genom rätt processval. Ett exempel är avloppsreningsverket i Wien, som från och med år 2020 kommer att kunna producera omkring 20 procent mer elenergi än behovet.

Text/Bengt Andersson/Internationell VA-utveckling

Ett numera allmänt accepterat mål för teknisk utveckling av avloppsreningsverk för biologisk närsaltavskiljning är att göra verken självförsörjande på eller till och med nettoproducenter av elenergi. Den viktigaste drivkraften för investeringar för en hög självförsörjningsgrad av elenergi är att kunna bidra till en minskad klimatpåverkan genom mindre utsläpp av fossil koldioxid.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid