Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vivab förbereder PFAS-rening i Fegens vattenverk

VA-aktuellt

Fegens vattenverk, Falkenbergs kommun, ska genomgå en planerad upprustning. I samband med upprustningen kommer reningsprocessen av dricksvattnet kompletteras med ett reningssteg för PFAS. Projektet beräknas klart i slutet av 2025. 

Text/Erik Winnfors Wannberg

I vattnet vid Fegens vattenverk har kommunägda Vivab upptäckt halter av PFAS som ligger nära det kommande starkt sänkta åtgärdsgränserna för tillåten halt PFAS.  Analysresultaten för vattnet vid Fegens vattenverk visar att det innehåller 1-6 nanogram per liter av PFAS4 och 5-9 nanogram per liter av PFAS21. När det gäller PFAS21 klarar därmed Fegens vattenverk det nya gränsvärdet på 100 nanogram per liter redan i dag. Gällande PFAS4 har halter uppmätts som är något lägre men även något högre än det nya gränsvärdet på 4 nanogram per liter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid