Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vite verkställs för dålig avloppsrening

VA-aktuellt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland begär att ett hot om vite mot Region Gotland ska verkställas. Det är reningsverket vid Sudersand på Fårö som trots tidigare påstötningar inte fungerar tillfredsställande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär alltså att mark- och miljödomstolen ska verkställa ett krav på vite om 50 000 kronor. Ärendet har varit uppe i flera omgångar sedan 2012 och Tekniska nämnden hade till den 1 juli 2015 på sig att åtgärda problemen. Vitet har dock sänkts från 200 000 kronor då miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att tekniska förvaltningen haft ambitionen att få den nya reningen klar. Det uppger Sveriges Radio Gotland. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid