Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Ivan Alleksy/Unsplash

Visby södra vattenverk byggs om

VA-aktuellt

Visby södra vattenverk byggs om för 325 miljoner kronor. Det har Tekniska nämnden i Region Gotland beslutat.

Text/Erik Winnfors Wannberg

I projektet Visby framtida vattenförsörjning är en ombyggnad av Visby södra vattenverk, ursprungligen från 1925, en central inledande del. I projektet ingår nybyggnad av process- och distributionsanlägging, inklusive nytt ställ- och reservkraftverk. Dessutom ska befintliga reservoarer rivas och en ny dricksvattenreservoar ska på plaats. Projektet är tänkt att påbörjas omgående och vara klart under 2028.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid