Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Sweco

Virtuell verklighet visar vägen

VA-aktuellt

Just nu pågår flera olika insatser för att bättra Umeås avloppssystem. Bland annat renoveras en större pumpstation och i Umeås avloppsreningsverk skall slamavvattningen ses över. Sweco har fått i uppdrag av det kommunala VA-bolaget Vakin att projektera och skapa VR-modeller som underlättar beslut i val av åtgärder.

En växande befolkningsmängd i kombination med att delar av avloppssystemet är ålderstiget gör att Vakin planerar för renovering. Ombyggnationen av pumpstationen ska minska risken för läckage i Umeälven samtidigt som möjligheterna till fjärrövervakning ökar.


Eftersom ombyggnad under befintlig drift i trånga utrymmen ställer stora krav på god arbetsmiljö, både vid renoveringen och i driftskedet, skapade Sweco VR-modeller för att visa på olika alternativa lösningar.

– Med VR-modellen kan kunden och driftpersonal enklare se och uppleva hur utrymmet och servicemöjligheterna för maskindelarna blir, så som åtkomstmöjligheter till ventiler med mera. Bilder från VR-modellen kunde även användas för att visa boende i området hur pumpstationen kommer att se ut efter renoveringen. Vi skapade även en 3D-printad modell av pumpstationen, säger Mathias Larsson, uppdragsledare på Sweco, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid