Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vill kontrollera fler PFAS i dricksvatten

VA-aktuellt

Livsmedelsverket vill att dricksvattenkontrollerna utökas med fyra nya PFAS till totalt elva PFAS-ämnen.

Livsmedelsverket uppmanar nu landets kommuner att öka antalet perfluorerade ämnen, PFAS, som kontrolleras i dricksvatten. Detta för att också fånga upp nyare PFAS.

Under 2014 uppmanades landets kommuner att undersöka om dricksvattnet var påverkat av PFAS då det upptäckts att ämnen från brandskum läckt ner i grundvattnet på flera platser. Kommunerna uppmanades att söka efter sju olika PFAS-ämnen i sitt dricksvatten och att se till att sänka halterna om de översteg 90 nanogram per liter dricksvatten.

I nyare brandskum har många av de problematiska PFAS-ämnena rensats ut, men de har ibland ersatts av andra ämnen med liknande egenskaper. Dessa nya ämnen bryts lättare ner men de riskerar att omvandlas till ämnen med liknande egenskaper som de ämnen som tidigare används. Därför misstänks de ha samma konsekvenser för hälsan.

Livsmedelsverket vill nu att dricksvattenkontrollerna utökas med fyra nya PFAS till totalt elva PFAS-ämnen för att kontrollen även ska kunna fånga upp de nyare PFAS-ämnen som misstänks förekomma i brandskum. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid