Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Veolia stämmer Norrtälje om VA-driften

VA-aktuellt

Norrtälje kommun tog på nyårsdagen tillbaka den kommunala VA-driften efter 15 år med driftentreprenören Veolia. Veolia är inte nöjda med hanteringen av avtalet utan lämnade in en stämningsansökan mot kommunen på nyårsafton.

Sedan 2002 har driftentreprenören Veolia skött de kommunala VA-anläggningarna, men från den 1 januari 2019 tar Norrtälje kommun över driften igen. Administrativ personal flyttar rent fysiskt till kommunens VA-avdelning, medan de som arbetar i renings- och vattenverken stannar kvar på sin arbetsplats, men med ny arbetsgivare.

– Det är unikt att kommunen tar över en stor fungerande organisation, säger kommunens VA-chef Anders Gelander, och fortsätter med att han ser fram emot arbeta närmare med den höga kompetens som den nya personalen från Veolia äger.

Totalt flyttar 41 personer över från Veolia till kommunens VA-avdelning i samband med övertagandet, vilket innebär att avdelningens anställda ungefär fördubblas, men i takt med att invånarantalet i kommunen ökar och att VA-anläggningar därför behöver moderniseras samt få ökad kapacitet räknar kommunen med en kontinuerlig nyrekrytering av främst ingenjörer och teknisk personal.

Veolia har samarbetat om överlämnandet men menar att kommunen ingick ett nytt 10-årigt driftsavtal för perioden 2014 – 2023 och att Norrtälje kommun i slutet av maj 2018 valde att ensidigt och utan stöd i avtalet, avbryta driftsavtalet per den 31 december 2018.

Veolia har den 31 december 2018, till Norrtälje tingsrätt, lämnat in en stämningsansökan mot kommunen där Veolia baserat på ingånget avtal, begär ekonomisk ersättning för den skada som kommunens avbrytande orsakar. Bolaget lämnar inte några övriga kommentarer i ärendet.

– Vi har inte sagt upp avtalet, utan det avbryts i enlighet med avtalet. Det fanns en möjlighet till förlängning om kommunen velat men det var inte aktuellt i det här läget, säger kommunens kommunikationschef Lars Lindberger i en kommentar till Norrtelje Tidning.

Norrtälje kommun har tidigare uppgett att anledningen till avslutandet av driftentreprenaden var brister i utsläppen från ett stort antal av kommunens många reningsverk, som inte uppfyllde utsläppsvillkoren. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid