Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Caroline Harrå. FOTO: VVS-fabrikanterna

Vattnets kraft mot klimatkrisen

Cirkulation 8/23 / Opinion

I en tid präglad av påtagliga klimatförändringar och ökande extrema väderhändelser står vatten- och avloppsbranschen inför en växande utmaning. Dessa förändringar placerar frågor om hållbarhet och klimatanpassning på dagordningen, vilket är bra.

Text/Caroline Harrå, VVS-fabrikanterna

För att säkerställa en hållbar och effektiv vattenhantering är det viktigt att vi diskuterar de utmaningar och möjligheter som vårt VA-system står inför. Skyfall, torka, stigande havsnivåer och översvämningar är nu inte längre avlägsna hot, utan snarare en verklighet som präglar vår vardag. Tyvärr ser framtidsutsikterna på området dystra ut. De extrema väderförhållandena förväntas bli allt vanligare och detta ställer nya och högre krav på ledningsnät, avloppsreningsverk och vattenverk. Genom att anpassa och förbättra våra VA-system kan vi fortsätta att säkerställa en hållbar VA-infrastruktur. Det är inte bara klimatförändringarna som pressar vår VA-infrastruktur. Nya lagar och regler sätter också tonen för vårt arbete.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid