Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Alexbk/Foap

Vattnet i norska Askøy friskförklarat

VA-aktuellt

Den 18 juli upphävdes kokningsrekommendationen för vattenabonnenterna vid Kleppe vattenverk i norska Askøy. Totalt blev minst 2 000 personer magsjuka under bakterieutbrottet som orsakades av föroreningar från hästspillning i en otät markliggande högreservoar.

Spår av hästspillning har hittats i vattenprover från den numera avstängda vattenreservoaren. Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har genom en egenutvecklad DNA-baserad metod identifierat föroreningskällan. Av de koliforma bakterier som undersökts kommer 69 procent med säkerhet från hästar. 

En polisutredning har konstaterat att Askøy kommun har brustit i säkerhetsåtgärderna kring högreservoaren. Interiörbilder visar en reservoar med råa obehandlade bergväggar. Geologer har konstaterat att vatten rinner ner i reservoaren via sprickor i berget.

Polisen ska nu utreda om kommunen eller enskilda ansvariga personer kan lastas för händelsen.

Det var natten mot torsdag 6 juni som flera personer än vanligt sökte läkarhjälp för magsjuka, de flesta boende i samma område i Askøy. En kokningsrekommendation gick ut samma dag. Det har senare hittats E.coli, Clostridium och intestinala enterokocker i dricksvattnet. Hos de som sökt vård campylobakter hittats. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid