Annons Kamstrup 2024

Vattenverket i Lerum larmade inte

VA-aktuellt

Den 18 juli drabbades vattenverket i Öxsjön, Lerum av ett oväntat driftstopp. Övervakningssystemet larmade inte personalen.

Problemen vid Lerums vattenverk upptäcktes inte förrän vid ordinare tillsyn på förmiddagen den 18 juli. Ett driftfel stoppade vattenverket på natten och det tömdes snabbt på vatten. Personalen fick aldrig något larm från övervakningssystemet.

Redan vid 11.30-tiden hade hela distributionsområdet tillbaka kranvattnet.

Att nätet stått trycklöst tillsammans med en sämre råvattenkvalitet än normalt på grund av torkan, gjorde att Lerums kommun sedan utlyste en kokningsrekommendation för stora delar av kommunen. Kokningsrekommendationen för boende inom orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered kvarstår fortfarande den 23 juli.

Lerums kommun informerar via sin hemsida:

”Preliminära provsvar från den utökade provtagningen på ledningsnätet från förra veckan visar på godkänd livsmedelskvalitet i alla provpunkter utom en, som hade 1 CFU/100 ml koliforma bakterier. Vi hade under förra veckan ytterligare ett prov ut från vattenverket som visade på 2 CFU/100 ml koliforma bakterier. VA-enheten tolkar dessa provsvar som efterdyningar av förra veckans problem vid vattenverket. Det finns ännu ingen indikering på att bakterier ska ha tagit sig in på ledningsnätet under vattenverkets driftstopp under onsdagen den 18 juli”.

Öxsjöns vattenverk är ett ytvattenverk. Kommunen har nu bland annat förstärkt UV-desinfektionen vid verket och arbetar med spolning av nätet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid