Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenverken måste mäta radioaktivitet

VA-aktuellt

Livsmedelsverket kommer med nya föreskrifter som innebär att de som producerar dricksvatten ska undersöka radioaktiviteten.

Sedan länge finns det krav på att undersöka mängden radon i dricksvatten. Nu införs även regler om hur radioaktivitet generellt ska undersökas. Om radioaktiviteten visar sig vara hög, måste de som producerar dricksvatten undersöka vilka ämnen radioaktiviteten kommer från och minska halterna. Problem med radioaktivitet kan finnas både i grundvattentäkter och i ytvatten som behandlas genom konstgjord infiltration. Även kontrollmyndigheterna påverkas i och med att de ska granska att producenternas program för undersökningar följer de nya reglerna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid