Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenuppropet – satsning för framtiden

VA-aktuellt

Vattenuppropet är en ny satsning för att hitta framtidens medarbetare inom VA-området. Bakom står de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona. Medlen är bland annat inkluderande kompetensförsörjning.

Som stöd får de kommunala VA-arbetsgivarna Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning. Genom att vara med i uppropet förbinder de sig att jobba aktivt med att driva mångfaldsfrågor och visionen är att alla bolag inom Sobona tar emot en nyanländ praktikant.
– Branschen står inför stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens. Vi måste vidga våra vyer och tänka lite större. Inkludering och mångfald ska vara en naturlig del i detta. Välkomnar man olikheter i företag skapar man förutsättningar att våga vara mer kreativ och ta egna initiativ, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid