Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Vattentjänstutredning ska se över dagvattnet

VA-aktuellt

Vattentjänstutredningen får fler uppdrag samtidigt som tiden för utredningen förlängs. Ser över dagvatten i förändrat klimat.

Anpassning av dagvatten i ett förändrat klimat är en av de punkter som utredningen om hållbara vattentjänster måste se över. Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 18 december att utvidga utredningen och ge den mer tid. Regeringen vill också få information om hur Danmark agerat. Regeringens särskilda utredare får nu i uppdrag att:

  • utreda vilka möjligheter som finns enligt nuvarande regler att vidta åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat
  • föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder
  • redovisa regleringen för kostnadstäckning av anpassningsåtgärder i Danmark.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid