Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Vattentankar till Vattenstämman

VA-aktuellt

Måndag den 13 januari startades Vattentankar i Kalrmar län. Informationskampanjen som tar upp värdet av vatten kommer att gå som en budkavle mellan kommunerna i länet under tolv veckor. Om tolv veckor går kampanjen i mål på Vattenstämman som i år hålls i Kalmar.

Genom Vattentankar ska frågor och tankar om vatten lyftas fram och kommunerna ska visa hur de arbetar med att hantera vatten samt berätta om forskning och studier kring vatten.
– Är det något vi lärt oss i den här regionen så är det vattnets betydelse. Att säkra god tillgång till vatten är avgörande, inte bara för att klara ett grunduppdrag till våra invånare. Det handlar också om att säkra våra näringar i form av livsmedelsproduktion och besöksnäring. Det är mångt och mycket vår regions basnäringar, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar och ordförande för Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.
Varje enskild kommun i länet äger en vecka var i kampanjen då de styr över innehållet. Ägandeskapet överförs från kommun till kommun med en budkavle i form av en glasflaska. Glasflaskan är designad av glaskonstnär Robert Oldergaard på Öland och är av återvunnet glas. Varje värdkommun häller i en deciliter av sitt vatten i flaskan innan den förs vidare.
När kampanjen tillsammans med budkavlen gått hela länet runt och flaskan är full av samlat vatten från länets alla kommuner, ska den överlämnas vid Vattenstämman.
Som en del av informationskampanjen #Vattentankar publiceras det dagligen texter om vattens värde på Kalmar kommuns facebooksida.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid