Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattentäkten Storsjön hotas av gruvbrytning

VA-aktuellt

Region Jämtland Härjedalen säger nej till gruvbrytning i Oviken. De vill skydda Storsjön som dricksvattentäkt.

Region Jämtland Härjedalen ser stora miljörisker med den föreslagna gruvbrytningen i Oviken utifrån samrådsunderlaget från EU Energy Corp.

– Det vi främst är oroliga för är riskerna för Storsjön som dricksvattentäkt. Ett rent vatten med god kvalité är en förutsättning för en god folkhälsa, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Det gäller brytning av i huvudsak den ovanliga metallen Vanadin.

– Den befintliga dricksvattenförsörjningen för regionens verksamheter är extra sårbar då reservvattentäkter saknas. Vi vill se en grundlig utredning av riskerna för förorening av grundvatten när till exempel ämnen och material frigörs i samband med gruvbrytningen i Oviken, säger Elise Ryder Wikén.

Regionen bedriver verksamhet i samtliga kommuner som är beroende av Storsjön som dricksvattentäkt.


Tidigare har bland annat Bergs kommun motsatt sig gruvdriften.

– Att låta miljöfarliga tungmetaller förorena både jordbruksmark och dricksvattentäkter rimmar väldigt illa med kommunens strävan mot en god livsmiljö för alla i kommunen, med bland annat god tillgång till rent dricksvatten och möjligheter till hållbar, ekologisk och lokal livsmedelsproduktion i framtiden, sa Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun i ett pressmeddelande i slutet av februari. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid