Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Martina Andersson vid Wallinrännan, som reglerar vattenflödet mellan ett par av dammarna. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenpark med många funktioner

Cirkulation 5/23

Multifunktionella vattenparker är ett sätt att förbättra vattenmiljö och öka biologisk mångfald. I Smedjebacken fungerar den nya vattenparken för efterpolering av renat avloppsvatten.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Martina Andersson, VA-ingenjör på kommunalägda WBAB i Smedjebacken viker en semesterdag för att visa den nya vattenparken för Cirkulation. Anläggningen ingår i ett EU-projekt inom Life IP Rich Waters. Engagemanget för att få allt att fungera till en planerad invigning är starkt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid