Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Åsa Romson (MP). Bild: Fredrik Hjerling

Vattenmyndigheterna kan stöpas om

VA-aktuellt

Regeringens intresse för miljömyndighetsutredningen har växt. I en remiss vill regeringen veta vad instanserna tycker om att inordna de fem vattenmyndigheterna under Havs- och vattenmyndigheten.

När regeringen mottog Miljömyndighetsutredningen från utredaren Göran Ekström den sista maj, så verkade intresset från miljöminister Åsa Romson så svalt att många befarade att utredningen skulle åka direkt i papperskorgen.

Nu går ändå Åsa Romson vidare och låter hela utredningen gå ut på remiss, skriver Altinget.se.

Ett avsnitt som Åsa Romson vill att remissinstanserna tittar särskilt på är förslaget om att vattenmyndigheterna och vattendelegationerna avskaffas och att deras uppgifter flyttas över till Havs- och vattenmyndigheten. Utredningen föreslår däremot ingen förändring av övriga aktörers uppgifter. Länsstyrelserna kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för det regionala arbetet inom vatten- och miljöområdet, och uppgifterna för kommunerna och vattenråden förändras inte heller.

– Det är viktigt att inte förlora den kontakt vattenmyndigheterna har haft med olika aktörer i samhället. Därför behöver Hav skapa ett råd där de nationella myndigheter som påverkas av åtgärderna inom havs- och vattenförvaltningen samt länsstyrelserna och kommunerna ingår. Även företrädare för näringslivet och intresseorganisationer bör knytas till rådet, sa utredaren Göran Ekström när utredningen presenterades.

Initiativet till utredningen togs av dåvarande miljöminister Lena Ek (C) 

Remisstiden går ut den 12 oktober. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid