Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenmiljön mer förorenad av diklofenak

VA-aktuellt

På 18 platser i landet har rester av det miljöskadliga läkemedlet diklofenak uppmätts i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Branschorganisationen Svenskt Vatten kräver åtgärder på flera nivåer för att komma till rätta med miljöproblemet.

På 18 platser har halter av diklofenak över gränsvärden för god ekologisk uppmätts i svenska sjöar, vattendrag och kuststräckor de senaste åren. Dessutom finns det risk att gränsvärden överskrids på ytterligare 109 platser. Det visar en ny rapport från Svenskt Vatten. Förekomsten är större än vad som tidigare kunnat påvisas genom mätningar. Svenskt Vatten vill att apoteken och dagligvaruhandeln ska sluta sälja receptfria läkemedel som innehåller diklofenak.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid